4shared

ვიდეო კარტა ,მისი მონაცემები და არჩევა

ვიდეოკარტა

ვიდეოკარტა
ვიდეო კარტა(გრაფიკული პლატა) 
– მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის გრაფიკულ გამოსახულებას ეკრანზე გამოსაყვანად ,რომელიც ინახება კომპიუტერის მეხსიერებაში.ერთი სიტყვით, მას გამოყავს გამოსახულება თქვენი მონიტორის ეკრანზე. და რაც უფრო კარგი ხარისხისაა ვიდეოკარტა მით უფრო ჩქარი და ხარისხიანი გამოსახულება იქნება ეკრანზე .

ვიდეოკარტის ძირითადი მონაცემები: გრაფიკული პროცესორი; მოცულობა, ტიპი და სიხშირე ვიდეომეხსიერებისა; ტიპი და გამტარიანობა მეხსიერების შინისა ; ინტერფეისი; გაცივების სისტემის კონსტრუქცია; გაბარიტები; მხარდაჭერა CrossFireХ და SLI.

ვიდეოკარტა იყოფა ორ ტიპზე : ინტეგრირებული(ჩაკერილი) და დისკრეტული(ცალკეული).

ინტეგრირებული გრაფიკული პლატა, როგორც წესი იმყოფება სისტემურ პლატაზე. გრაფიკული პროცესორის როლს მასში ანხორციელებს ერთ ეთი ხიდი ჩიპსეტისა. ასეთი სახის ვიდეოკარტები ნაკლებად პროდუქტიულია. საკუთარი მეხსიერების არ ყოფნის გამო მას გამოეყოფა ნაწილი კომპიუტერული მეხსიერებისა . ასევე დამატებით იტვირთება ცენტრალური პროცესორი.
გრაფიკული დამაჩქარებელი

დისკრეტული ვიდეოკარტა -ცალკეული მოწლობილობაა , მიერთებულია სლოტზე სისტემურ პლატაზე . თანამედროვე პლატებისათვის არის ერთი შესაფერისი სლოტი  – PCI Express. არსებობს ამ სლოტის სხვადასხვა მოდიფიკაცია (PCI Express x1, PCI Express x4, PCI Express x16). ვიდეოკარტებისათვის ყველაზე შესაფერისი გახლავთ სლოტი PCI Express x16, რადგან იგი ყველაზე პროდუქტიულია.
ვიდეო კარტა
აი ასე გამოიყურება დისკრეტული ვიდეო კარტა ATI-AMD.
ციფრებით ფოტოზე მითითებულია:

 1. რადიატორი გამაცივებელი ვენტილიატორით
 2. სლოტი PCI Express რომლის მეშვეობითაც ვიდეო კარტა ყენდება სისტემურ პლატაზე
 3. (3-4) ვიდეო შესაერთბლები VGA და DVI.

ვიდეო შემაერთებლების მეშვეობით რომელიც გააჩნია ვიდეო კარტას ხდება მისი ფიზიკური შეერთება მონიტორთან და ტელევიზორთნ. აქ უკვე დამოკიდებულია თქვენ მონიტორსა და ტელევიზორზე მათ უნდა გააჩნდეთ შესაბამისი შესაერთებლები.
მაგალითდ VGA შესაერთებელი (ციფრი 3 ფოტოზე) აწვდის ანალოგურ სიგნალს,ხოლო DVI (ციფირი 4 ფოტოზე) გვაწვდის წიფრულ სიგნალს.არის კიდევ ერთი სტანდარტი HDMI აქ გამოსახულებასთან ერთად შეიძლება ხმის მიწოდებაც.
თანამედროვე ვიდეოკარტებს სჭირდებათ დამატებითი დენის კვება.ამიტომ სპეციალურად მათთვის მოიგონეს დამატებითი დენის კვების ბუდეები . აი ასე შეიძლება გამოიყურებოდეს იგი.
ვიდეო კარტა
კომპლექტში აუცილებლად უნდა იყოს სპეციალური “პერეხოდნიკი”რომელიც აერთებს სტანდარტულ ბუდეს დენი ბლოკისა და დამტებით ბუდეს ვიდეოკარტისა.
ვიდეო კარტა
ვიდეოკარტას უბრალოდ არ ეძახიან გრაფიკულ დამაჩქარებელს . იგი გრაფიკული კარტის “გულია” , ისევე როგორც კომპიუტერისა, არის პროცესორი. ოღონდ ვიდეოკარტაზე გამოიყენება სპეციალური გრაფიკული პროცესორი. იგი სპეციალურად გამომუშავებულია  გრაფიკის დასამუშავებლად.

დღესდღეობით არსებობს ორი ძირითადი მწარმოებელი გრაფიკული პროცესსორისა  NVIDIA და ATI (AMD).  აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ ეს ფირმები არ არიან ვიდეოკარტის მწარმოებლები . ყველაზე პოპულარული მწარმოებლები ვიდეო კარტისა გახლავთ ASUS, Sapphire, Gigabyte, MSI.

არსებობს გრაფიკული მეხსიერების სამი ძირითადი ტიპი :GDDR2, GDDR3 და GDDR5. პირველი (GDDR2) ყველაზე პროდუქტიულია. ტიპი GDDR3 გამოიყენება საშუალო პროდუქტიულობის ვიდეოკარტებში  . ტიპი GDDR5 გახლავთ ყველაზე სრულყოფილი გრაფიკული მეხსიერება ამჟამად.

ვიდეოკარტის მოცულობა უნდა ავირჩიოთ საჭიროების მიხედვით. მაგალითად  ინტერნეტში ან  Microsoft Оffice – ში სამუშაოდ სრულებით საკმარისია 128 მბ (საკმარისია ინტეგრირებული ვიდეო კარტა). პროფესიონალური მუშაობისათვის  არანაკლებ 256 მბ.

თუ თქვენი კომპიტერის ძირითადი დანიშნულება კომპიუტერული თამაშებია ან სამ განზომილებიან გრაფიკასთან მუშაობა .შეიძლება ყიდვა დედა პლატისა რომელსაც გააჩნია რამოდენიმე სლოტი «Pci-Express 16» ეს იძლევა საშუალებას აამოქმედოს ერთდროულად რამოდენიმე შინაგანი ერთნაირი მოდელი ვიდეოკარტისა. რომელიც ჯამში მოგვცემს საგრძნობ გრაფიკულ პროდუქტიულობას.
ვიდეო კარტები
კომპანია «Nvidia» ში ამ საფირმო ტექნოლოგიას ჰქვია«SLI» – (Scalable Link Interface კავშირის მაშტაბირებადი ინტერფეისი) ხოლო მის კონკურენტს გააჩნია ანალოგიური ინტერფეისი რომელსაც ქვია «AMD CrossFire»

თუ თქვენ თამაშობთ კომპიუტერულ თამაშებს
– მაშინ ვიდეო კარტა ერთერთი ძირითდი დეტალია თქვენთვის . თამაშებისათვის გამოიყენება გრაფიკული დამაჩქარებლები,რომელი აგებულია მეხსიერებაზე  GDDR5 მოცულობით არა ნაკლებ  512 მბ. ამ მიზნებისათვის სჯობია ავიღოთ ვიდეოკარტა 1024 მბ(1 გბ), რადგან უმეტესობა თანამედროვე თამაშებს სჭირდებათ ესეთი მონაცემები.

კიდევ ერთი კომპონენტი ეს გაცივების სიტემაა. ვიდეოკარტაზე შეიძლება იყოს დაყენებული პასიური(რადიატორი) და აქტიური (რადიატორი და ვენტილიატორი ) გაციების სისტემისა. უკეთესია ნებისმიერი სახის ვიდეოკარტებისათვის აქტიური გაცივება, რადგან დატვირთვაზე ისინი ძალზედ ცხელდებიან  . ვიდეოკარტის პასიური გაცივების დაყენება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სრულებით არ აპირებთ მის დატვირთვას, მაგალითად მაღალხარისხიანი ვიდეოთი , ძლიერი გრაფიკული რედაქტორებით და თამაშებით. კომფორტიდან გამომდინარე გასათვალისწინებელია ვიდეოკარტის  ხმაურის დონე ,ვენტილიატორია მხედველობაში.

საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის | რეკომენდაცია

 • სტატია “საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის” დაწერილია გეიმერებისათვის, რომლებსაც სურთ მიიღონ მაქსიმუმი ჩადებული სახსრებიდან . თუ თქვენ არ თამაშობთ თამაშებს , მაშინ ვიდეოკარტები მოცემული სიიდან უფრო ძვირად ღირებულია იმაზე რომელიც თქვენ გესაჭიროებათ .ყოველ შემთხვევისთვის, გჭირდებათ თუ არა თქვენ საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის, ან მუშაობისათვის , სტატიის ბოლოში ჩვენ დავამატეთ საორენტირო სიას ინტეგრირებული და დისკრეტული ვიდეო კარტებისა;
 • ფასები ვიდეოკარტებზე იცვლება მაღაზიებში ყოველდღიურად (ამიტომ ფასები გადაამოწმეთ თქვენ თვითონ)

საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის ~$65

1) Radeon HD 6670 DDR3

Radeon HD 5670 – თნ შედარებით Radeon HD 6670 DDR3 უფრო პროდუქტიული GPU გააჩნია, მისი ბირთვის სიხშირე 25 მეგაგერცით უფრო მაღალია, ტექსტურული ბლოკების რაოდენობა გაზრდილია ოთხჯერ , ხოლო შეიდერული ბირთვების რაოდნობა 80- ჯერ, მაგრამ HD 5670 ორჯერ უფრო მეტია მეხსიერების გამტარიანობა . მიუხედავად ამისა მაინც რეკომენდირებულია Radeon HD 6670 DDR3  $65 დოლარად.

საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის ~$105

2) Radeon HD 7750

Radeon HD 7750 – დღეისათვის ყველაზე ჩქარი ვიდეოკარტაა, რომელიც არ საჭიროებს დამატებით კვებას, ყველაფერი რავ კი სჭირდება მას ეს სლოტია PCIe x16.

3) GeForce GTX 650 Ti

მას შუძლია კონკურირება AMD Radeon HD 7750 – თან. უფრო მეტ ენერგიას საჭიროებს ვიდრე AMD-ს  ახალი მოდელი, სამაგიეროდ პროდუქტიულობაც უფრო მაღალია აქვს.

(არის უფრო მაღალ ფასიანი ვიდეოკარტებიც ,თუ სტატია გამოიწვევს თქვენ ინტერეს იგი იქნება გაგრძელებული )
დავბრუნდეთ კომპიუყერის გაკვეთილებში

 

50 კომენტ. “ვიდეო კარტა ,მისი მონაცემები და არჩევა”

 • Goal_Keeper
  Goal_Keeper

  კი ერთნაირი ჯობია! მადლობა გაიხარე!

 • k.k

  Amd  jobia tu nvidia

 • გოგა მერაბიშვილი

  გამარჯობათ Goal_Keeper მოგესალმებით თქვენთან ერთი კითხვით ვარ მსურს შეძენა ვიდეო კარტის ყველაზე საუკეთესო სწრაფი და მუშა რომელიც არის შეგიძლიათ მირჩიოთ სამუშაოდაც და თამაშებისთვისაც რომ იმუშაოს გამართულად კომპიუტერმა რომელი ფირმის ვიდეო კარტა დამჭირდება სამუშაოდ და ასევე თამაშებისთვისაც ქაუნთერ სთრაიქისთვის და ასევე მედალ ოფ ონორისთვისაც და ასევე ქოლოფ დიუთისათვისაც გთხოვთ მომწეროთ პასუხი რჩევა  ძალიან მჭირდება  .გოგა მერაბიშვილი 

 • Goal_Keeper
  Goal_Keeper

  გამარჯობათ,გოგა!

  თქვენ აქ გამოგრჩათ იმის აღნიშვნა თუ რა ბიუჯეტს ფლობთ (ანუ რამდენი გაქვთ ფული, თორე ვიდეოკარტები არის 1000 დოლარიანიც).
  ჩვენ ავიღებთ საშუალო ბიუდჯეტს.

  GeForce GT 730 64-bit GDDR5 – მისი ფასი ვარირებს სადღაც 70$ ფარგლებში.მშვენიერია გეიმერებისათვი შეზღუდული ბიუდჟეტით.ყურადღება მიააქვიეთ რომ აუცილებლად უნდა იყოს 64 ბიტიანი და GDDR5 , რადგან მოდელი 128 ბიტიანი შინით იქნება უფრო ნელი.

  Radeon R7 250X

  ამ ვიდეოკარტის შოვნა შესაძლებელია 100$ ფარგლებში.გააჩნია მისაღები კადრების სიხშირე მაღალი ხარისხის გამოსახულებისას თითქმის ყველა თამაშზე.თუ გაქვთ საშუალება და დაამატებთ სადგაც კიდევ 20 $ მაშინ Radeon R7 260X შეძენა უკეთესი და გამართლებული იქნება.

  გმადლობთ რომ სარგებლობთ ჩვენი საიტით!

 • გოგა მერაბიშვილი

  Goal_Keeper 148 რვა ლარიანი ვიდეო კარტა კარგი მინდა შევიძინო სამუშაოდაც და თამაშებისთვისაც რომ გამომადგეს  და სად შეიძლება რომ შევიძინო მომწერეთ პასუხი 

 • Goal_Keeper
  Goal_Keeper

  თუ სად შეიძინოთ ვიდეო კარტა ჩვენ არ ვიცით

 • Lasha

  kompiuteri maq modzvelebuli da axlis yidva mainc da mainc ar minda, minda ro ganvaaxlo, ddr2 maq da minda ddr3 i mqondes, ra damijdeba ddr3 is chayeneba kompiutershi? da tu sheidzleba kargi videokartac ro mitxrat ro tamashebi magal grafikaze gaqachos rogoricaa Black desert 

 • giorgi

  gamarjoba aseti kitxva maq tqventan me minda axali video kartis shedzena maqvs deda plata romelzec aris itegrirebuli mara ver qachavs kargad da raime video kartas xo ver mirchevdit 150-200 laris farglebshi iseti ro 2015 wlis tamashebi gaqachos

 • Goal_Keeper
  Goal_Keeper

  გამარჯობათ 100$
  Radeon R7 260X .

  Radeon HD 7770, Radeon R7 250X 90$

  GeForce GT 730 64-bit GDDR5 70 $

  ოღონდ ჩვენ არ ვყიდით ვიდეოკარტებს

 • giorgi

  sp

 • BF4

  gabarjoba! davushvat platas gaachnia integrirebuli videowamkitxveli da masze dayenebulia diskretuli kartac, am dros integrirebuli kartac monawileobs diskretultan ertad (nebismieri kompiuteruli grafikis wakitxvisas) tu mxolod diskretuli ?

 • Giorgi

  Chemi kompiuteris monacemebia
  dedaplata ECS A740GM-M
  AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor
  RAM 2GB DDR2-SDRAM PC2-6400 (399    )  –  [DDR2-800]
  video dafa Zotac 512 MB DDR2 
  adre mekena Nvidia Geforce 9800 magram gafuchda da mere es daakenes da Adobe Premiere CS3 shi mainc ro vimushavo ra unda shevcvalo tu ajobebs mtliani kompleqti vikido? da tu ki axals mirchevt monacemebic miakolet barem CS5 ro waigos egeti. 
  madloba kuradghebistvis

 • Goal_Keeper
  Goal_Keeper

  მაგ პროგრამისთვის სისტემური მოთხოვნილებები შემდეგია :

  * Intel® Pentium® 4 (2GHz processor for DV; 3.4GHz processor for HDV), Intel Centrino®, Intel Xeon® (dual 2.8GHz processors for HD), or Intel Core™ Duo (or compatible) processor; SSE2-enabled processor required for AMD systems
  * Microsoft® Windows® XP Professional or Home Edition with Service Pack 2 or Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise (certified for 32-bit editions)
  * 1GB of RAM for DV; 2GB of RAM for HDV and HD
  * 10GB of available hard-disk space (additional free space required during installation)
  * Microsoft DirectX or ASIO compatible sound card
  * DVD-ROM drive
  * DVD+-R burner required for DVD creation
  * QuickTime 7 software required to use QuickTime features

 • vito

  გამარჯობათ, ვიდეო კარტის ყიდვა მინდა მაგრამ კარგად ვერ ვერკვევი კომპიუტერებში :))

  ჩემი კომპიუტერის მონაცემები არის..

  *Intel(R) core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz (4CPUs), 3.3GHz
  *Ram 8GB
  *GeForce GT 610 2GB.
  *Motherboard H61M-E

  თითქმის ყველა თამაშს ჭედავს
  რომელი ვიდეო კარტა ვიყიდო 2015 წლის თამაშებისთვის?
  ან თუნდაც Need for Speed: Rivals რო ვითამაშო მაღალი გრაფიკით

 • levani

  maqvs video karta GEFORSE GTS 250  gacvla minda , chem komputershi ar irtveba 

 • Gurami

  am saitze agar mushaoobt??

 • Gurami

  mirchiet ra rame pls

 • Guro

  gtxovt damexmaret ideo kartis yidvashi ra gtxov goal_keeper

 • Guro

  maqvs i3-2100 3.1 ghz 4 birtviani
  ram 8gb
  magram video karta dzalian cudi gt210 1gb es procesori axlaxans viyide da arvicodi rogori sachiro yofila tamashebistvis kargi video karta da ese 300 larad minda viyido iseti video karta romelic nebismier tamashs magal~umagles grafikaze waigebs
   didi madloba winaswar

 • გაბრიელი

  მაინტერესებს ჯამში რა დაჯდება მთლიანი პროცესორი იაეთი რომ მაგარი თამაშები გამიქაჩოს და საერთოდ არ გაჭედოს

 • გაბრიელი

  კიდევ მაინტერესებს რისი ბრალია ჩემი კომპიუტერი ცოტა რთულ ოპერაციაზე რომ გადადის და ძალა ადგება მემგონი მყარი დისკი ტკაცუნს იწყებს და ეკრანზე ყველაფერი შეშდება

 • ნინა

  გამარჯობა. პროფესიით არქიტექტორი ვარ და მაინტერესებს, მე რა სიმძლავრის კომპიუტერი მჭირდება 3დ, აუტოკად, არხიკად, ფოტოშოპი და ა.შ. პროგრამებისთვის. ვფიქრობ დესკტოპ კომპიუტერის ან აიმაკის ყიდვას, ძველი მოდელიც რომ იყოს არმაქვს პრობლემა. გთხოვთ მირჩიოთ.
  პ.ს. ჩემი პენტიუმ 4  გასაყიდი მაქვს და როგორ შევამოწმო მისი მონაცემები რომ განცხადებაში მივუთითო?
  მადლობა

 • data

  gamarjobat me maqvs intel hd graphics 5500 da es video dafa tamashebistvis saertod gamousadegaria xom? an ramdeni gb aris am videokartis moculoba ver metyvit?

 • avto

  gtx750ti  jobia tu r7 260x 

 • თამუნა

  მაქვს hp dv 6 pavilion ნოუთბუქი,გამოვუცვალე დედა პლატა,იმუშავა სამი თვე უპრებლემოდ,შემდეგ ავტომატურად ითიშებოდა ჩართვიდან გარკვეული დროის შემდეგ,ბოლოს საერთოდ გაითიშა,როგორ ამიხსნეს,ვიდეო ბარათია შესაცვლელი,შეიძლება თავად დედა პლატაც შეიცვალოს და პრობლემაც აღმოიფხვრება.მაინტერესებს:თუ დედა პლატაზეა ეს ვიდეო ბარათი,გამოცვლიდან ასე მალე რატომ დაიწვებოდა და თუ კიდევ ახალს შევიძენ,რა გარანტია მაქვს ისევ არ გაფუჭდეს და კიდევ 70$ გადახდა არ მომიწიოს ტყუილად.ხელმეორედ გაკეთება მხოლოდ მაგიტომ გადავწყვიტე,რომ სანდო წყაროს თუ დავუჯერებ, სხვა ნაწილები აბსოლუტურად იდეალურ მდგომარეობაშია,უბრალოდ მოძველებური მოდელია და ასე უბრალოდ გადაგდებისთვის არ მემეტება.თქვენ რას მირჩევთ,ღიირს ხელახლა გაკეთება და ისევ ამხელა თანხის გადახდა?

დატოვეთ თქვენი კომენტარი

*