ელექტრონული ფული WebMoney | daviti.org.ua

გამოიწერეთ არხი

ელექტრონული ფული WebMoney

საგადასახადო ელექტრონული სისტემა WebMoney

webmoneyWebMoney Transfer –  სისტემა გახსნილია თავისუფალი ხმარებიათვის ყველა მსურველისათვის მსოფლიოს ყველა კუთხეში . საგადასახადო სისტემა Webmoney Transfer უნივერსალური სტრუქტურაა,იგი აძლევს საშუალებას ინტერნეტ ქსელის ნებისმიერ მომხმარებელს განახორციელოს უსაფრთხო ფულადი ანგარიშსწორება რეალურ დროში.სისტემის კლიენტები გახლავთ მოვაჭრეები და მყიდველები პროდუქტებისა და მომსახურებისა. ერთ მხრივ ეს, Web-მაღაზიებია, მეორე მხრივ – ინტერნეტის მომხმარებლები, რომელთაც არა აქვთ საშუალება ან სურვილი გამოიყენონ გადახდის ალტერნატიული მეთოდი(მაგ.საკრედიტო ბარათები).საგადასახადო სისტემის WebMoney Transfer-ის დახმარებით შეიძლება მომენტალური შეუქცევადი ოპერაციების განხორციელება, დაკავშირებული ქონების გადაცემის უფლებასთან ნებისმიერ საქონელზე და მომსახურეობაზე , საკუთარი ვებ-სერვისების შექმნა ან საწარმოთა ქსელის შექმნა , განახორციელოთ ოპერაციები სხვა მონაწილეებთან, გამოუშვათ და მოემსახუროთ საკუთარ საგადასახადო ინსტრუმენტებს.ტრანზაქციულ საშუალებად საგადასახადო სისტემაში არის სიმბოლო WebMoney (WM) რამოდენიმე ტიპისა, რომელიც ინახება მფლობელის ელექტრონულ საფულეში :

WMR – ეკვივალენტი RUR (რუბლი) – R-საფულეზე;
WME – ეკვივალენტი EUR (ევრო) – Е-საფულეზე;
WMZ – ეკვივალენტი USD (დოლარი) – Z-საფულეზე;

WM-C и WM-D – ეკვივალენტი USD საკრედიტო ოპერაციებისათვის –  С- და D-საფულეზე.

თანხის გადაყვანისას გამოიყენება ერთტიპური საფულეები, ხოლო გაცვლა WM-R დან WM-Z ხდება გადაცვლის პუნქტებში.

რეგისტრაცია სისტემაში, და სახსრების მართვა ხოეციელდებასაკლიენტო პროგრამის WM KEEPER  საშუალებით.პროგრამა WM KEEPER საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ მომენტალური  ანგარიშსწორება  WM -ში საგადასახადო სიტემების სხვა კლიენტებთან, გადაიხადოთ თანხა საქონელზე და მომსახურეობაზე ქსელში.

მიიღოთ WebMoney საფულეზე შეგიძლიათ:

 • საბანკო გადარიცხვით;
 • ფოსტით საგადასახადო ანგარიშზე სისტემის ოფიციალური აგენტის მეშვეობით (გადარიცხვის თანხა ავტომატურად იქნება კონვერტირებული WM-ში და ჩარიცხული იქნება თქვენს მიერ მითითებულ საფულეზე);
 •  WM-ბარათის საშუალებით( Z -საფულესათვის);
 • დარიცხვა საბანკო საკრედიტო ბარათის საშუალებით;
 • ნაღდი თანხის გადაცვლით WM საგადანაცვლო პუნქტებში;
 • სისტემის სხვა მონაწილეთაგან  საქონლის, მომსახურეობის ან ნაღდი ფულის სანაცვლოდ.

თანხა თქვენ საფულეზე WebMoney-ში თქვენს განკარგულებაშია ნებისმიერ დროს –  ყოველდღიურად. საჭიროების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გამოყვანოთთ თანხა WebMoney საფულედან და გადარიცხოთ თქვენს მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე  შესბამის ვალუტაში კონვერტაციით.

 • სისტემიდან თანხის გამოტანის შესაძლებელი ხერხები:
 • საბანკო გადარიცხვით;
 • WM ნაღდი ფულით სგადაცვლო პუნქტებში;
 • გადარიცხვა WMZ საბანკო საგადასახადო ბარათზე;
 • გადაცვლა WMსხვა სისტემების ელექტრონულ ვალიუტაზე;

ტექნოლოგია

WebMoney Transfer -ის აპარატულ-პროგრამული საკომპლექსო საშუალებები იძლევა საშუალებას განახორციელოთ მომენტალური უსაფრტხო ტრანზაქციები, ამისათვის საკმარისია გქონდეთ ინტერნეტი და კომპიუტერი.უსაფრთხოების სპეციალური კომპლექსი სრულად გამორიცხავს თქვენი საშუალებების და ინფორმაციის არასანქცირებულ უფლებას. კონფედიციალურ შეტყობინებათა სამსახურის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ აწარმოოთ დაცული მიმოცერა სხვა მომხმარებლებთან.

ტრანზაქციების უსაფრთხოება

საგადასახადო სისტემა WebMoney Transfer-ის გამოყენებისას WM-საშუალებები მომხმარებლებს შორის გადაიცემა ინტერნეტის საშუალებით.

განვიხილოთ რამოდენიმე  უსაფრთხოების საშუალება, რომელიც გამოიყენება საგადასახადო სისტემაში WebMoney Transfer.
1. პროგრამა WM Keeper-ში შესასვლელად საჭიროა ვიცოდეთ უნიკალური уникального 12-ნიშნა WM- მომხამარებლის ინდეფიკატორი , პაროლი,ასევე ფაილების საიდუმლო გასაღების და საფულის ადგილმდებარეობა კომპიუტერის მეხსიერებაში.WM-ინდეფიკატორი(მომხმარებლის სახელი სისტემაში) – ავტომატურად გენერირდება, უნიკალურია ყოველი მონაცილის რეგისტრაციაზე და აუცილებელია პროგრამა WM Keeper შესასვლელად და ოპერაციების განსახორციებლას საგადასახადო სისტემა WebMoney Transfer-ში.

2. სუველა შეტყობინება სისტემაში გადაიცემა კოდირებული სახით, ყოველი სეანსისთვის უნიკალური სეანსური გასაღები .

3. ყოველი ოპერაციისათვის გამოიყენება  უნიკალური რეკვიზიტები, და მეორედ გამოყენების შემთხვევაში დაუყონებლივ მონიტორდება და იკრძალება.

4.ყველა პროცესი განხორციელებული საგადასახადო სისტემაში – შენახვა WebMoney საფულეში, ანგარიშის გამოცერა, WM-ანგარიშსწორება მონაწილეთა შორის,შეტყობინებების გაცვლა – ხდება ალგორიტმის კოდირების გამოყენებით , ეკვივალენტურისა RSA-სი, გასაღების სიგრძე არანაკლებ 1024 ბიტისა,რაც იძლევა სისტემის მაღალ სტაბილურობას.

ანონიმურობა

სურვილისაბემრ, პროგრამა WM Keeper-ის პარამეტრების საშუალებით, თქვენ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი პერსონალური მონაცემები გახადოთ არა ხელმისაწვდომი  WebMoney Transfer-ის სხვა კლიენტებისათვის (სახელი, გვარი, E-mail, ფოსტა, საბანკო ანგარიშების ნომრები და ასე შემდეგ).

-