ყველაფერი ნამდვილი მამაკაცებისათვის | daviti.org.ua

გამოიწერეთ არხი

ყველაფერი ნამდვილი მამაკაცებისათვის

ცნობიერების ამაღლება

ფსიქოლოგიასოციალური სტუქტურა – ეს კარგად გამართული მექანიზმია, რიმელშიც თვითეული ადამიანი ასრულებს განსაზღვრულ ფუნქციას და თამაშობს თავის როლს. კულტურულ განვითარებასთან ერთად ადამიანმა თანდათანობით გადაწყვიტა თითქმის გადუწყვეტელი წარსულში – გადარჩენის პრობლემა. მმართველმა ინსტიტუტებმა საზოგადოების ცხოვრების ორგანიზაცია მოახდინეს ისეთ ნაირად რომ ადამიანმა უნდა იმოქმედოს ცივილიზაციის ნორმების შესაბამისად.მსოფლიო, გარკვეულ ასპექტში გვეჩვენება ისეთად, როგორიც იგი უნდა იყოს,თუმცა ჩვენ შეგვეძლო უფრო დიდი პროგრესის მიღწევა.თანამედროვე ადამიანი ამაყია ცივილიზაციის მიღწევებით და კმაყოფილია კოლექტიური ცხოვრების პირობებით.იგი თავს გრძნობს დედამიწის დამპყრობლად და ერთი წამითაც კი არ ეპარება ამაში ეჭვი.

ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნაკლებად ვფიქრდებით იმაზე, თუ რამდენი შრომა და დრო იყო დახარჯული ღირებულობების შესაქმნელად,რომელიც დღეს შეადგენს კაცობრიობის კულტურულ მემკვიდრეობას . როგორც ვიცით საზოგადოება ადამიანის ქმნილებაა, იგი ჩამოყალიბდა ადამიანის თანამიმდევრული ბუნებასთან ადაოპტაცით . ამ ადაპტაციამ მოახდინა გარკვეული ჩვევების და ტრადიციების ფორმირება. სხვა სიტყვებით მუდმივად ჩამოყალიბებული კოლექტიური ქცევის ფორმები.ჩვევები,ტრადიციები და საზოგადოებრივი აზრი პიროვნების ჩამოყალიბების ძლიერი ფაქტორებია , რომელიც ძლიერ გავლენას ახდენს ადამიანის ქცევაზე, ხასიათზე , გონებრივ და ფიზიკურ განვითარებაზე. სწავლისა და ინტელექტუალური განვითარების პროცესში ადამიანი იძულებულია მოერგოს საზოგადოებას, დაემორჩილოს მის მორალს . კანონებსა და კულტურულ ტრადიციებს. ადაპტირება რომ მოახდინოს მან უნდა იფიქროს, გაანალიზიროს, იმსჯელოს, ასევე უნდა გამოიტანოს გარკვეული აზრი და მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც განსაზღვრავს მის პირად ქცევას.

ჯონ ბეინსი.

გიპსო ცნობიერებარადგან ადამიანი დამოკიდებულია საზოგადოებაზე, ცხოვრობს და მოქმედებს მასში, მისი არსებობისათვის ადაპტაცია აუცილებელი პირობაა , ფაქტორი , რომელიც აიძულებს დაემორჩილოს მას და თვითგამორკვევის საშუალებას არ აძლევს მას . ის ვინც ვერ მოერგო , ვერ ისარგებლებს ცივილიზაციის სარგებლობლებით სარგებლობას .
ყველაფერი ეს აიძულებს ადამიანს შეხედოს საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს როგორც ყოვლისშემძლეს , რომელსაც თითქმის გააჩნია ღვთაებრივი ძალა.მათ არ გააჩნიათ ცოდვები, და ნებისმიერი ღია არდამორჩილება მათ მიმართ უბრალოდ წარმოუდგენელია თანამედროვე ადამიანის წარმოდგენა საზოგადოების გარეშე. ნორმების დაცვა ,მიღებული ჩვენი ცივილიზაციის მიერ, მისი კულტურის ცოდნა ითვლება სწორად და სასურველად.
საზოგადოების ამდაგვარი სტრუქტურა, რომელშიც ყოველი ელემენტი მოგმედებს დანარჩენზე და ამავე დროს გრძნობს ზეგავლენას მათგან, ადამიანის მე – ს განდევნისა და მისი საზოგადოებაზე პროქცირების მიზეზად ხდება. ინდივიდუალური მე იშთანთქმება და მისი ასიმილირება ხდება უზარმაზარ საზოგადოებრივ მე – სთან.. როდესაც ადამიანი ამბობს მე – ს , სინამდვილეში ეს ნიშნავს ჩვენ. საკუთარი თავის ინდეფიცირება ჯგუფთან წარმოშობს რიგ საინტერესო მოვლენებს. რომელთაგანაც ზოგი სასარგებლოა ზოგი კი მავნე.
ამდაგვარო მავნე იდეფიცირებიდან განვიხილავთ მხოლოდ იმათ რომლების შედეგადაც ადამიანს არ გააჩნია მოაზროვნე , ჩამოყალიბებული , ზრდასრული მე.თანამედროვე ადამიანს აშკარად არ ყოფნის მოაზროვნე მე. მას გააჩნია მხოლოდ სტერეოტიპური მე , რომელიც სოციალური გაორების პროდუქტია. როდესაც ადამიანი ფიქრობს , მისი ინდივიდუალური სოციალური მე გარდაუვალად აღმოჩნდება კოლექტიური მოგმედების და აზროვნების ზეწოლის ქვეშ, რომლებიჩ ჩაქსოვილია მის არსებაში.
თანამედროვე ადამიანის დამახასიათებელ თვისება არის თვითმართველობის არ ქონა , ამ სიტყვის ფართო მნიშვნელობით. ეს ნიშნავს უუნარობას აიძულოს საკუთარი მანქანა სახელწოდებით “ადამიანი” და უფრო ტვინი ამუშაოს სათანადოდ.ასევე ეს ნიშნავს იმას რომ ადამიანებს არ შეუძლიათ სრულად გამოიყენება გონებრივი შესაძლებლობებისა რომელიც მთს გააჩნიათ. მათ უჭირთ სათანადო დონეზე თავისი მენტალური და ფიზიკური ჯანმრთელობის მხარდაჭერა.მათ ახასიათებთ უკმაყოფილება, შფოთვა, დეზორიენტაცია. გონების დანისლული მდგომარეობა გახდა მათი ნორმელური მდგომარეობა.
ცნობიერებაადამიანი ეს მიუკერძოებელი კაცობრიობის კოლექტიური რეაქციების და ცალკეული ჯგუფების ანარეკლია. იგი მხოლოდ პატარა ხრახნია უზარმაზარსა და რთულ საზოგადოებრივ მექანიზმში, რომელშიც ნებისმიერი მოძრაობა დაუყონებლივ მოგმედებას ახდენს ამ ხრახნზე.
მუდმივად მიმდინარე აჩქარებული პროცესი აიძულებს ადამიანს გამოიყენოს უწყვეტი ძალისხმევა ტექნოლოგიების,კულტურისა და ეკონომიკის შემდგომი განვითარებისათვის. ჩვენი ცხოვრება ყოველდღიურად ხდება უფრო რთული და ღებულობს თავბრუდამხვევ ტემპებს. ადამიანს უწევს გამოიყენოს ყოველი წამი , რათა აწარმოოს უფრო მეტი და ამდაგვარად მხარი დაუჭიროს ცხოვრების სოციალურ და ეკონომიკურ დონეს. რაც უფრო რთულია ცხოვრება მით უფრო მეტ მოთხოვნებს აკისრებს კოლექტივი ცალკეულ ადამიანს.მაგალითად , ვისაც სურს სამუშაოს მიღება საჭიროა სულ უფრო მაღალი ჰუმანიტარული და ტექნიკური მომზადება, რაც უფრო მაღალია დონე მით უფრო მკაცრია არჩევანი.
ცხოვრება გადის ბრძოლაში გადარჩენისათვის ,უფრო მაღალი სოციალური სატუსი მიღწევისათვის და მატერიალური კეთილდღეობისათვის.ამიტომ სიჩქარე ნორმა გახდა თანამედროვე ადამიანისათვის. ჩვენ ვცხოვრობთ მუდმივ სიჩქარეში. და ჩვენი აზრები ზედმეტად ზედაპირულია. ეს იწვევს იმას რომ ადამიანი ვერ იყენებს სწორად შესაძლებლობებს რომელიც მას ერგო ბუნებისაგან.მისი გონება ვერ უმკლავდება გონებრივ დაძაბულობას ,პესიმიზმს და გამანადგურებელ ემოციებს. ხშირად მას არ ყოფნის ნება გაუმკლავდეს მავნე ჩვევებს აკონტროლოს თავისი ვნებები. მას არ ყოფნის გონება რომ დაინახოს ჭეშმარიტება.მას არ შესწევს ძალა განთავისუფლდეს კოლექტივის უარყოფითიი ემოციონალური და მენტალური ზეგავლენისაგან.

როგორ გამოვართვათ გოგოს, ტელეფონის (მობილურის ნომერი)

როგორ გამოვართვათ გოგოს მობილურის ნომერი

ტელეფონის (მობილურის ნომერი) როგორ გამოვართვათ გოგოს

ხშირად ხდება ხოლმე როდესაც ბიჭი მიდის გოგოსთან გასაცნობად, და თითქოსდა ყველაფერი მიდის ნორმალურად. გოგონა იღიმება თვითონაც სვამს რაიმე შეკითხვებს, მაგრამ ტელეფონის ნომრის მოცემა რატომღაც არ სურს. რატომ? არსებობს შეცდომები რომელსაც უშვებს ფაქტიურად ნებისმიერი ბიჭი (მამაკაცი) და ამ შეცდომების გამო ღებულობს უარს. ამ სტატიიდან გაიგებთ თუ როგორ არ უნდა დაუშვათ შეცდომები და გამოვართვათ გოგოს (ქალს) ტელეფონის ნომერი.

1) არასოდეს არ გამოართვა ტელეფონის ნომერი ბოლოს . ხშირად მამაკაცები თავიდანვე განეწყობიან ისე რომ ისინი ტელეფონის ნომერს გამოართმევენ როდესაც გოგო უკვე დააპირებს წასვლას. ეს არასწორია. თქვენ შეიძლება დაშორდეთ მოულოდნელად, რასაც სრულიად არ ელოდით. მაგალითად ქალმა დაინახა მარშუტკა უცბად დაგემშვიდობათ და გაიქცა მარშრუტკისაკენ. ხო არ გამოედევნებით ყვირილით მომეცით ტელეფონის ნომერი …

გოგონა შეიძლება შეხვდეს თავის დაქალს- მეგობარს ალაპარაკდეს მასთან და წავიდეს. ამდაგვარი შემთხვევები ბევრია . რაც უფრო ბევრს ფიქრომ როგორ გამოართვათ ტელეფონის ნომერი მით უფრო ღელავთ და ამით ამცირებთ წარმატების შანსებს. ასევე აღსანიშნავია რომ ქალისთვის ადვილი საუბარის ბოლოს უარის თქმა.აქედან გამომდინარე არა ღირს ტელეფონის ნომერის გამორთმევა საუბარის ბოლოს.

2) გამოართვით ტელეფონის ნომერი როდესაც გოგონა დაინტერესებულია თქვენით. ამას მიხვდებით თუ ყურადღებას მიაქცევთ რამოდენიმე დეტალს. მაგალითად იგი გიყურებთ თქვენ თითქმის შეუწყვეტლად. იცინის თქვენს ხუმრობებზე, გისვამთ საინტერესო შეკითხვებს, არ იყურება ხშირად აქეთ იქით და არ უყურებს განუწყვეტლივ საათს. მთავარია გაცნობის დროს თქვენი ყურადღების ფოკუსი გადაიტანოთ თქვენი თავიდან მასზე . თუ თქვენ სულ იმაზე იფიქრებთ თუ როგორ გამოიყურებით არაფერი არ გამოგივათ. თუ როგორ გაიგოთ მოსწონხართ თუ არა ქალს შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატიაში როგორ გავიგოთ მოვწონვართ თუ არა ქალს.

3) მობილურის ნომრის გამორთმევადე, საკუთარი მობილური გეჭიროს ხელში. გოგოს გაცნობა მობილურითეს პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს თანმიმდევრულად ისევე როგორ თქვენი ურთიერთ საუბარი.მაგალითად თქვენ სასიამოვნოთ საუბრობთ, გოგონა იღიმის და აი აქ თქვენ ეუბნებით მობილური გიკავიათ ხელში: ძალიან სასიამოვნოა შენთან საუბარი, დიდი სიამოვნებით განვაგრძობდი საუბარს თქვენთან, გკარნახობთ ტავის მობილურის ნომერს.

ამავე დროს აჩვენებთ  ქცევით, მობილური გიკავიათ ხელში, რომ უკვე მზადახარ ნომერის ჩასაწერად, უყურებთ თვალებში. დაკვირდით კი არ თხოვთ ნომერს არამედ თქვენი პოზიციით აჩვენებთ რომ იგი ვალდებულია მოგცეთ ნომერი. თქვენ გადაწყვიტეთ მასთან შეხვედრა . და თუ მოახდინეთ დადებითი ზეგავლენა მასზე იყავით დარწმუნებული წარმატება გარანტირებული გაქვთ.

თუ თქვენ იტყოდით მაგალითად ესე : იქნებ როდესმე შევხვედროდით ერთმანეთს რას იტყვით? ამისთანა ფრაზით თქვენ აიძულებთ მას გადაწყვეტილების მიღებას, ეს არასწორია. თქვენ აჩვენებთ რომ არა ხართ დარწმუნებული შეხვდებით თუ არა. გამორიცხეთ ესეთი ფრაზები.

4)თვითდაჯერებულობა ყველაზე მთავარია. თქვენ დატოვებთ დადებით წარმოდგენას გოგონაზე,თუ იგი შეამჩნევს თქვენს დამაჯერობლობას საკუთარ თავში.რაში შეიძლება გამიხატებოდეს თვითდაუჯერებულობა ? ხმის ტემბრის შეცვლაში, ხელების კანკალში ან იწყებთ ჩქარა ლაპარაკს , ენა გებმევათ ,ყველაფერი ეს ცუდია. როდესაც ართმევთ ტელეფონის ნომერს გოგონას თქვენი ხმა და ფიზიკური გამოხედულება არ უნდა შეიცვალოს. თუ ამას მოახერხებთ ეს იქნება სუპერი.

5) ბოლოს აუცილებლად გადაურეკე მას.თუ გოგონას მოეწონეთ, თქვენ სასიამოვნოთ ისაუბრეთ და მან სიხარულით მოგცათ ტელეფონის ნომერი. ყველაფერი ეს შეიძლება ჩაიყაროს წყალში თუ მშვენიერმა გოგონამ შეცდომით გიკარნახათ მობილურის ნომერი, ან თქვენ ჩაიწერთ ნომერი არასწორად. ესეთი შემთხვევებიც არის ხოლმე. ამიტომ აუცილებლად გადაურეკეთ მაშინვე.

რა გავაკეთოთ თუ ქალი არანაირად არ თანხმდება მობილურის ნომრის მოცემაზე.

აქ გასარკვევია მიზეზი თუ რატომ ჯიუტობს იგი, მიზეზი შეიძლება იყოს ორი:

1) თქვენ ვერ მოახდინეთ მასზე სასიამოვნო შთაბეჭდილება
2) მას ყავს შეყვარებული

ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა განაგრძოთ ურთიერთობა ისე თითქოსდა არაფერი არ მოხდა. ნუ დაანახებთ მას რომ არ გესიამოვნათ მისი უარი. არც თქვენი სახის გამომეტყველება უნდა შეიცვალოს. უბრალოდ დაუბრუნდით იმ თემას რომელზე საუბრობდით მანამდე ან დაუსვით რაიმე სხვა შეკითხვა.

ამის შემდეგ ბოლოს კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ გაომეოროთ მცდელობა, ან შეეკითხეთ როგორ შეიძლება მისი ნახვა სოციალურ ქსელში (მაგალითად ფეისბუქში) . დაგთანხმდებათ ხო კარგი, თუ არადა არც ესაა ტრაგედია, ესეთი სიტუაციაც ხდება ხოლმე. მთავარია გაიგოთ რა შეცდომები დაუშვით და შემდეგ გაცნობისას აღარ დაუშვათ ეს შეცდომები. ყოველ ახალ გაცნობის შემდეგ გამოცდილება უფრო მეტი გექნებათ და თქვენთვის მობილურის ნომრის გამორთმევა იქნება ძალზედ მარტივი.

რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი გარეგნობა გოგოსთან ურთიერთობისას.

მამაკაცის სტილიროგორ უნდა გამოიყურებოდეს მამაკაცი (ბიჭი) რომ მოახდინოს საოცარი შთაბეჭდილება ქალზე (გოგოზე) !

რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი გარეგნობა გოგოსთან ურთიერთობისას.

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”][sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=””]წარმოიდგინეთ სიტუაცია. თქვენ მიდიხართ გოგონასთან, ესალმებით – მას კი პასუხის გაცემაც კი არ სურს, და ეს ყველაფერი იმის გამო რომ თქვენ არასასიამოვნოდ ჩაცმული ხართ. მას ბანალურად შერცხვება თქვენთან ერთად სადმე წასვლა (მაგალითად კაფეში). [/sws_ul_ui_item] [/sws_ul_ui]

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”][sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=””]ხარისხიან და სტილურ ტანსაცმელში თქვენ თავს საკმაოდ კარგად იგრძნობთ. პირველ რიგში სტილი გჭირდებათ თქვენ თვითონ საკუთარი თავისთვის. გაიხსენეთ როდესაც იყიდეთ ახალი ჯინსები და გახვედით გარეთ თქვენი შინაგანი განწყობა ალბათ საკამაოდ კარგი იყო. თქვენ გრძნობდით რომ გარშემო ყველა გიყურებთ და მოსწონხართ მათ. ეს საქმეს ძალიან შველის აყალიბებს თვითდაჯერებულობას საკუთარ თავში. [/sws_ul_ui_item] [/sws_ul_ui]

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”][sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=””]თავისთავად ცხადია რომ უნდა დაანახო საკუთარი სოციალური სტატუსი. აქ ყველაფერი მარტივადაა, გსურთ რომ თქვენში დაინახონ ბიზნესმენი ჩაიჩვით კოსტიუმი. გსურს კლუბური მოცეკვავის(ტუსოვკა) იმიჯი – აირჩიეთ ლამაზი პერანგი (რუბაშკა), დჯინსები და ბევრი აქსესუარები. თანსაცმელი გამოხატავს განწყობას, ინტერესს საკუთრ თავთან.თუ თქვენ კარგად იცმევთ გარშემო მყოფი ხალხი გთვლიან თქვენ წარმატებულ ადამიანად. ხოლო თუ იქმნება წარმოდგენა რომ თქვენ გაცვიათ სხვის მიერ ნაქონი ტანსაცმელი, ნებისმიერი გოგონა იფიქრებს რომ თქვენ გარკვეული პრობლემები გაქვთ. [/sws_ul_ui_item] [/sws_ul_ui]

გოგონებს (ქალებს) მოსწონთ მამაკაცები რომლებიც პატივს სცემენ საკუთარ თავს. თქვენი გარეგნობა – მაჩვენებელია იმისა თუ რამდენად მაღლად აფასებთ თქვენ საკუთარ თავს.

ტანსაცმელზე

ერთ ერთი ჩატარებული გამოკითხვების დროს გოგოებს უნდა ეპასუხათ შეკითხვაზე, როგორ ტანსაცმელში მათთვის უფრო მიმზიდველად გამოიყურებოდა ბიჭი: საქმიან კოსტიუმში, ჯინსებში და პერანგში, სპორტულ ტანსაცმელში, პროფესიონალურ უნიფორმაში? გამოვლინდა რომ გოგონების უმრავლესობას მოსწონთ ბიჭები რომლებიც იყვნენ ჩაცმულები ყოველდღიურ სტილში (casual) – პერანგი და ჯინსები. ამიტომ ჩვენ ზუსტად ამ სტილზე გავამახვილებთ ყურადღებას.

არმანიბევრ რამეზე მეტყველებს ის თუ როგორ გამოიყურება თქვენი ფეხსაცმელი. იდეალში მასზე უნდა დაიხარჯოს ბიუდჯეტის 40%-ი, გამოყოფილი საყიდლებზე. არა ღირს უზარმაზარი ბატინკების (ჩექმები) ყიდვა. არ გამოდგება ასევე ოთკუთხა ან წვეტიანი ფეხსაცმელი. გამოდგება ლაიფსატაილი – ბოტასები, კეტები და არაკლასიკური ტუფლი. ზაფხულში აქტუალურია მოკასინები.

არავითარ შემთხვევაში არ ატაროთ ჯინსები მაღალი ყელით, აირჩიეთ საშუალო და დაბალ ყელიანი ჯინსები.ის უნდა მდებარეობდეს თეძოებზე ამავ დროს სიფართე უნდა იყოს ერთნაირი მთლიან სიგრძეზე ან ოდნავ შევიწროვებული ბოლოში.

ქალებს მოსწონთ მამაკაცის საჯდომი, და აქცევენ მას ყურადღებას, ამიტომ ჯინსი უნდა იყოს მომჯდარი. ყიდვის დროს შარვალი ძნელად უნდა იკვრებოდეს, დროის განმავლობაში ის გაიწელება.

რომ გაიგოთ სწორად შეარჩიეთ თუ არა ჯინსების სიგრძე, დადექით იატაკზე ფეხშიშველა,უკნიდან ჯინსის ბოლო ოდნავ უნდა ეხებოდე იატაკს. თუ ჯინსი გამოდგა გრძელი მიმართეთ ატელიეს.

სწორედ შეარჩიეთ პერანგი (რუბაშკა). ჯობია თუ იგი ტანზე მოჯდარია. ხშირად არის შემთხვევა როდესაც ბიჭებს აცვიათ პერანგი ჯიბით მკერდზე – ესეთი მოდელის ყიდვა არ არის სასურველი.თუ პერანგი გრძელსახელოებიანია და მასში ზაფხულში ცხელა შეიგიძიათ იგი იდაყვამდე ააგოროთ. ამავე დროს მნიშვნელოვანია რომ მაჯა არ იყოს შიშველი- გაიკეთე აქსესუარები : საათი, ბრასლეტი. და კიდევ არასოდეს არ ატაროთ მაიკა პერანგის ქვეშ ეს გამოიყურება ასექსუალურად.

თქვენი მაისური უნდა იჯდეს თქვენ ტანზე საკმაოდ კარგად. მხრის ნაკერი სტროგად უნდა იჯდეს ხელისა და მხრის შეერთების ზღვარზე. მაისური უნდა იყოს ტანზე მომჯდარი ხოლო ქვევითა ნაწილი უნდა ფარავდეს ქამარს.და არავითარ შემთხვევაში არ ჩაიტანიოთ მაისური ჯინსებში.

მაისურზე შეიძლება იყოს გამოსახული პრინტი (სურათი). ეს სურათი შეიძლება იყოს საკუთარი ლაიფსტაილის- სტილის გამომჟღავნება (მაგალითად მაისური სერფინგის გამოსახულებით) ან რაიმე სხვა სურათი რომელი მასიდან გამოგყოფთ თქვენ. არასოდეს არ ვიცმევთ მაისურს რომელიც მოგებული იქნა აქციაში (შეაგროვეთ 10 ლუდის სახურავი და მოიგეთ მაისური ჩვენი ლუდის ლოგოტიპით). ესეთი მაისური პირდაპირ იძახის ძვირფასო ჩვენ კინოში ვერ წავალთ მე არა მაქვს მაისურის საყიდლად ფული.

ყურადღება მიაქციეთ აქსესუარებს ისინი დასრულებულ გამოსახულებას ქმნიან.ეს კი ძალზედ მნიშვნელოვანია. აქსესუარებს მიეკუთვნება: საათი,ბრასლეტი,ქამარი,ჩანთა,ბეჭედი და სხვა ბიჟუტერია. იდეალში თქვენზე უნდა იყოს სამი აქსესუარი. თუ გსურთ გამოიყურებოდეთ სოლიდურად , შეზღუდეთ თავი სამი ნივთით,საათი,ქამარი და ჩანთა. ყველა აქსესუარი უნდა ეხამებოდეს ერთმანეთს (ასევე ტანსაცმელს) ფერით. მაგალითად დაუშვებელია ყავისფერი ქამრის და შავი ფეხსაცმელის ჩაცმა.

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”][sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=””]ქამარის ტარება ღირს ყოველთვის. თუმცა იგი საჭიროა შარვლის დასაკავებლად იგი აქსესუარია. არსებობს ქამრის ორი ნაირსახეობა : ჯინსებისათვის (სიფართე 4 სანტიმეტრი, ბალთა საშუალო ზომის) და შარვლის (სიფართე 2-3 სანტიმეტრი, კლასიკური არა დიდი ბალთა). სხვათა შორის ქამარს გააჩნია ზომა : იგი უნდა იკვრებოდეს მესამე ხვრელზე ხუთიდან (ესეიგი საშუალო) მეორე და მეოთხეც დაშვებულია. თუ ქამარი გამოდგა გრძელი არა ღირს ახალი ხვრელები გაკეთება, ჯობია მისი დამოკლება ბალთასთნ. ნუ ატარებთ ნაჭრის ქამრებს: ნორმალურ მამაკაცმა უნდა ატაროს ტყავის ქამარი. [/sws_ul_ui_item] [/sws_ul_ui]

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”][sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=””]გირჩევთ ჩანთის ტარებას, იგი საჭიროა იმისათვის რომ ჯიბეები დარჩეს ცარიელი, როდესაც მათში დევს მობილური,ცხვირსახოცი,საფულე, შეუძლებელია სტილურად გამოყურება. [/sws_ul_ui_item] [/sws_ul_ui]

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”][sws_ul_ui_item item_indent=”0″ position=”outside” icon=””]როგორ შევარჩიოთ საათი? არასოდეს არ იყიდოთ უზარმაზარი საათი შიგ ჩართული კომპასით, GPS ნავიგაციით ან კიდევ სხვა რამით! ეს ელექტრონული რევოლუციის შემორჩენილი დანართია რომელსაც სტილთან არავითარი კავშირი არ გააჩნია. საათი არსებობს ორი ნაირსახეობის: კლასიკური და დიზაინერული. კლასიკური საათი მოუხდება კოსტიუმს, მისი მეშვეობთ უფრო ინტელეგენტური გამისახულების შექმნა შესაძლებელი. ხოლო ჯინსებთან და მაისურთან ესეთი საათი გამოიყურება ცუდად, ხოლო დიზაინერული საათი კი პირიქით. [/sws_ul_ui_item] [/sws_ul_ui]

თავმოვლილობა

ლამაზი მამაკაცი – ეს ტანვმოვლილი მამაკაცია. ივარჯიშეთ,გოგონებს მოსწონთ სპორტული აღნაგობის ბიჭები. შეიძლება ეს ბანალურია მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ყოველდღე კბილების გახეხვა, ფრჩხილების შეჭრა, ყოველდღიური დუში.

გოგოები აქცევენ ყურადღებას ფეხსაცმელს ამიტომ აუცილებლად შეიძინეთ სპეციალური საშუალებები მის მოსავლელად. ტანსაცმელი არ უნდა იყოს დაჭმუჭნული და ჭუჭყიანი.

ფერების ინდივიდუალური შერჩევა

ტანსაცმელის ფერი უნდა იქნას შეხამებული ფერებთან რომელიც თქვენ გერგოთ ბუნებისაგან. თმების, კანის და თვალები ფერთან. მხოლოდ ამ შემთხვევაში გექნებათ ჰარმონიული გამოსახულება.

-