წყლის წვეთები პროგრამა ფოტოშოპში

ბლოგი

გაკვთილი წყლის წვეეთები ფოტოშოპის მეშვეობით

წყლის წვწთები ფოტოშოპშჰი

1. პროგრამა ფოტოშოპში გავხსნათ სასურველი ფოტო.
2. შექმნით ახალი ფენა. აირჩიეთ ინსტრუმენტი elliptical marquee tool, და გააკეთთ მცირე გამოყოფა. (სურათი. 1)
3. აირჩიეთ ინსტრუმენტი gradient tool (დარწმუნდით რომ background/foreground ფერები შავ/თეთრია)
4. შევავსოთ გრადიენტით (სურათი. 2)
5. მოხსენით გამოყოფა. სტილი დააყენეთ Overlay
6. გადადით Layer > Blending options.
აირჩიეთ drop shadow:
Blend Mode – Multiply,
Opacity – 64%,
Angle – 120,
Distance – 6,
Spread – 0,
Size – 5,
აირჩიეთ inner shadow:
Blend Mode – Multiply,
Opacity – 64%,
Angle – (-29),
Distance – 5,
Choke – 0,
Size – 5.
თქვენ შეგიძლიათ ამ პარამეტრების შეცვლა ეს უკვე თქვენს მიერ არჩეული ფოტოდან გამომდინარე.
7. შეცვალეთ background/foreground ფერები თეთრ/შავზე. აირჩიეთ ფუნჯი ზომით 5-6 (დამოკიდებულია წვეთის ზომაზე) და დასვით წერტილი წვეთის მარცხენა ზევითა კუთხეში.

უფრო კარგი ეფექტის მისაღებად ცცადეთ Filter > Liquify. გამოყენება შედეგი (ფოტო. 3, 4)

კომენტარის დატოვება

-