ფინანსური სტრატეგია ფიქსირებული შემოსავალი

ბლოგი

იტალიააქ “ტრადიციული”ფლეტისგან განსხვავებით, წინასწარ ფიქსირდება არა ფსონის თანხა ,არამედ სუფთა მოგებული თანხა ყოველი მოგებული ფსონისა .ფსონის თანხის ვარირება დამოკიდებულია კოეფიციენტზე, გამოიყენება შემდეგი ფორმულა:

სასურველი სუფთა მოგების ზომა
კოეფიციენტი – 1

თუ კოეფიციენტი 2 ტოლია, მაშინ ფსონის ზომა ტოლი იქნება სასურველი სუფთა მოგების ზომისა. პრინციპში , სრულებით არ არის აუცილებელი ჩამოვაყალიბოთ საკუთარი თავისთვის ერთადერთი ღირებულება სუფთა მოგებისა ყველა ფსონისთვის. მაგალითად, შეიძლება დავყოთ საკუთარი ფსონები დარწმუნებულობის ხარისხით და მივანიჭოთ შესბამისი მნიშვნელობა ფიქსირებული შემოსავლისა, რაც უფრო მეტია რწმენა, მით უფრო მეტია თანხა.

ფიქსირებული შემოსავალის შედარებითი ანალიზი. საინტერესოა, რომელი ფინანსური სტრატეგია უკეთესია: ფსონის ფიქსირებული თანხა(ფფთ) თუ ფიქსირებული შემოსავალი(ფშ)? გამოდის,რომ თვითეული სტრატეგია კარგია თავის სფეროში, კოეფოციენტიდან გამომდინარე. განვიხილოთ ეს მათემატიკურად , საშუალო სუფთა მოგების ფუნქციათა შედარებით. ჩვენ გვაქვს:

ფფთ: f1(k) = S1*(K-1)*p(K) – S1*(1-p(K))

ფშ: f2(k) = S2*p(K) – S2*(1-p(K))/(K-1),

სადაც S1 – ფსონის ფიქსირებული ჯამია, S2 – შჰემოსავლის ფიქსირებული ზომა, K – კოეფიციენტი, p(K) – ჩვენი ფსონის გამოცნობის ალბათობა კოეფიციენტით K. მოდით p(K) = 1/K + V(K) , სადაც V(K) – რაღაც ფუნქცია, რომელიც გამოხატავს უპირატესობას ბუკმეკერის კოეფიციენტთა ხაზზე, რომელიც, რა თქმა უნდა, ასევე უნდა იყოს დამოკიდებული K – ზე. შეიძლება მივიღოთ V(K) = C/K, სადაც С – რომელიგაცა კონსტანტაა, რომელიც გვიჩვენებს ჩვენი პროგნოზების ეფექტურობას მაგალითად, თუ K=2 ცვენ პროგნოზებს აქვს უპირატესობა 10% საბუკმეკერო ხაზზე, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ C=0.20). ამდაგვარად:

ფფთ: f1(k) = S1*(K-1)*(1/K+C/K) – S1*(1-1/K-C/K) =

= S1*((K-1)*(1/K+C/K) – (1-1/K-C/K)) =

= S1*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) =

= S1*C;

ფშ: f2(k) = S2*p(K) – S2*(1-p(K))/(K-1) =

= (S2/(K-1))*((K-1)*(1/K+C/K) – (1-1/K-C/K)) =

= (S2/(K-1))*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) =

= S2*C/(K-1);

ჩვენ ვხედავთ რომ ორივე ფუნგცია აქვს გამოსახულება S(K)*C, სადაც S(K) – ფუნქციის დამოკიდებულებაა ფსონის ჯამისა კოეფიციენტისაგან. ფთთ -სათვის ფუნქცია S(K) – სრულებით არ არის ფუნქცია, არმედ კონსტანტაა (პირობის შესაბამისად), ამდაგვარად ფუნქცია საშუალო სუფთა მოგებისა ამ სტრატეგიისათვისაც კონსტანტაა, ესეიგი ის არ არის დამოკიდებული კოეფიციენტზე. ხოლო საშუაკო სუფთა მოგების ფუნქცია დამოკიდებულია კოეფიციენტზე,და ეს დამოკიდებულება უკუდაპირისპირებულია. აშკარაა, რომ ბოლო ფუნქცია გადაკვეთს პირდაპირს S1*C წერტილში (S2/S1)+1, რადგან, ფუნქცია f2(K) მონოტონურად მცირებადია, ამ ცერტილისათვის საშუალო სუფთა მოგება ფშ-ს უფრო მეტ აქვს ვიდრე ფფთ-ს, ხოლო შემდეგ ნაკლები, ერთ და იგივე K-ზე.

აქედან გამომდინარე ჩანს რომ, თუ ხარისხი თქვენი პროგნოზებისა არადამაკმაყოფილებელია ( C<0, რაც ეკვივალენტრია იმისა, რომ K*P(K)<0, ესეიგი აქვს უარყოფითი მატერიალური მოლოდინი), ამ შჰემთხვევასში ეს სტრატეგია ტქვენ შემოსავალს არ მოგიტანთ. ხოლო თქვენი პროგნოზების ხარისხი თუ კარგია, ამ სტრატეგიების მანიპულირებით თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ თქვენი შემოსავალი

დავბრუნდეთ ფეხბურთის სასარგებლო სტატიები

3 Responses to "ფიქსირებული შემოსავალი"

 1. dato Posted on პარასკევი, აპრილი 12, 2013 at 12:38 pm

  gaixare dzma kai kaci xar me ruletkas vtamashob da iq movige imedia damiricxaven ravici aba

 2. dato Posted on პარასკევი, აპრილი 12, 2013 at 9:08 am

  dzma gamagebine im saitebze ufaso qulebs ro madzleven mogebuli rac meqneba damatebit  shemidzlia egreve gamovitano tu rame sxva proceduraa kide?? da kidev erti mainteresebs 1 saati sul unda vitamasho tu am erti saatis ganmavlobashi roca minda mashin sheval da vtamasheb??

  • Goal_Keeper Posted on პარასკევი, აპრილი 12, 2013 at 11:06 am

   კი, რაც მითითებულ თანხაზე მეტია ეს მოგებაა სუფთა, მისი გამოტანა შეგიძლია,(მოგებული ფულის გამოტანას შეიძლება ცოტა დრო დაჭირდეს, დავუშვათ ერთი ან ორი დღე როგორც ტოტალიზატორში სანამ დაირიცხება მოგებული თანხა. მონაცემები ფულის გამოსატანად უნდა იყოს სწორი, სადაც დაგერიცხება ფული , მაგალითად თუ ეს ვიზას ბარათია, კოდი, ყველაფერი უნდა იყოს სწორი, სახელი და გვარი და ასე შემდეგ)ერთი საათის განმავლობაში მინიმუ 100 ფსონი უნდა გააკეთო ნებისმიერ თამაშშზე.

კომენტარის დატოვება

-