სათამაშო და ფინანსური სტრატეგიები დაწევა(დოგონი)

ბლოგი

championsყველაზე პოპულარული სტრატეგიაა მოთამაშეებში ვინც ჯერ არ არის პროფესიონალი, და დამწყებთა რიგსაც არ მიეკუთვნებიან. დაგონი ქვია ფსონების სტრატეგიას ერთ და იგივე მოვლენაზე  მანამდე, სანამ ის არ მოხდება (მაგალითად,  ამა თუ იმ გუნდის მეტობაზე). დაგონის  აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ გარკვეულ ფინასურ სტრატეგიასთან შეხამებაში, (მაგალითად, მარტინგეილი), ოღონდ,გარკვეული შესწორებებით.დაგონის აზრი მდგომარეობს იმაში რომ, მიუხედავად წინა წაგებებისა, მოგების შემთხვევაში ჩვენ ჯამში მაინც უნდა დავრჩეთ მოგებაში, ფსონთა სუმის პროგრესია პირდაპირ დამოკიდებულია კოეფიციენტზე. თუ  “დაგონის” კოეფიციენტი მოვლენაზე არ არის 2-ზე ნაკლები,შეიძლება მარტინგეილის სტრატეგიის გამოყენება ცვლილებების გარეშე .მაგრამ, უფრო ხშირად დოგონს თამაშობენ მოვლენებზე დაბალი კოეფიციენტით,აქ კი უკვე საჭიროა ფინანსური სტრატეგიის გამომუშავება.თუ დაგონის კოეფიციენტი არ შეიძლება იყოს ნაკლები ნებისმიერი ცნობოლი ინტერაციისათვის, მაშინ ფსონის გამრავლების მუდმივი კოეფიციენტი С შეიძლება გამოვთვალოთ შემდეგი ფორმულით:

formula1

სადაც  K – კოეფიციენტის მინიმალური მნიშვნელობაა. მაშინ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში  თქვენი მოგება იქნება (K-1)*S0, სადაც  S0 – საწყისი ფსონის ჯამია. ეს ხერხი  კარგია დაგონისათვის  დიდი კოეფიციენტით,თუ კოეფიციენტი 2-ზე მეტია, მარტინგეილი ფსონის ზომის დიდ ზრდას ამ ფორმულასთან შედარებით, ამიტომ ჯობია მისი გამოყენება. მაგრამ ხშირად დაგონს თამაშობენ კოეფიციენტით 1.5 – 1.8,და აქ უკეთესია ფორმულის გამოყენება , რომელიც იძლევა ფსონის ზომას S დამოკიდებულს ჯამიდან W, რომელიც თქვენ გინდათ გქონდეთ სუფთა მოგებაში:

 formula2

სადაც Sn – წაგებული დაგონზე თანხაა (ჯამი ყველა წაგებული ფსონისა ბოლო მოგების შემდეგ, ან დაგონის დაწყებიდან წაგება თუ არ იყო), K’ -ეხლანდელი კოეფიციენტი.ხოლო თუ თქვენი მიზანია – დოგონის დასრულებისას მიიღოთ მითითებული პროცენტი N*100% ბრუნვიდან, მაშინ მორიგი ფსონი ითვლება შემდეგი ფორმულით:

formula3

აუცილებელია, დამოუკიდებლად დაადგინოთთავდაპირველი ფსონის ზომა, რადგან, თუ თუ დაგონი მოხდება მოვლენაზე პირველსავე ინტერაციაზე , ჩვენ მივიღებთ  მითითებულ პროცენტს ბრუნვიდან  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა K’ = N + 1, ფსონის ნებისმიერ ზომაზე.ფსონის მოგების შემთხვევაში, შეიძლება დავიწყოთ ახალი დაგონი ამავე მოვლენაზე,ფსონის ზომა ამ შემთხვევაში იღება საწყისი ზომიდან.ზოგიერთი მოთამაშე მოგების შემდეგ, იწყებს ახალ დაგონს საწინაამღდეგო მოვლენაზე.

რაზე დავდოთ დაგონი? ყველაზე პოპულარული დაგონი – ტოტალია. გარკვეულ მოვლენაზე უნდა შეარჩიოთასპარეზი ან გუნდი, რომლისათვისაც ეს მოვლენა უფრო დამახასიათებელია. ამისათვის საჭიროა სტატისტიკა არა მარტო ერთი ჩემპიონატისა, არამედ რამოდენიმე წინა ჩემპიონატებისა. დაგონები ტოტალზე შეიძლება დავკმაყოფილდეთ მხოლოდ კოეფიციენტების შედარებით ბუკმეკერთან : მაგალითად, (საფრანგეთი- პირველი მეორე დივიზიონი,და ესპანეთის მეორე დივიზიონი) კოეფიციენტები ტოტალ- ნაკლებობაზე ძააან იშვიათად  არის 1.6 მეტი.მაგრამ დაგონზე, რომელიც ხშირად იგებს, კოეფიციენტებიც პატარაა. მაშასადამე ,დიდი თანხის მოსაგებად ან უნდა დავდოთ ბევრი, რაც სახიფათოა გაბანკროტებით თუ მოხვდებით სერიაზე, საცინაამგდეგო დაგონ მოვლენაზე, ან ავირჩიოთ მოვლენა დიდი კოეფიციენტით(მაგალითად ფრე). ბოლო შემთხვევაში მოგება იკნება იშვიათი,მაგრამ სუმმა ფსონის იზრდება ზომიერად.

შეიძლება გამოვიყენოთ ორმაგი დაგონი: ერთდროულად დაგონთან ერთად გავაკეთოთ ფსონი ფიქსირებული სუმით საწინაამღდეგო მოვლენაზე. სუფთა მოგება ამ შემთხვევაში იქნება პატარა, სამაგიეროდ გაბანკროტების შანსი ფაქტიურად გამორიცხულია.

დავბრუნდეთ ფეხბურთის სასარგებლო სტატიები

 

One Response to "დაწევა(დოგონი)"

  1. Ucha Posted on შაბათი, ივლისი 11, 2015 at 11:25 am

    Kargia bevri rame ar vicodi

კომენტარის დატოვება

-
Translate »