ვიდეო კარტა ,მისი მონაცემები და არჩევა

ბლოგი

ვიდეოკარტა

ვიდეოკარტა
ვიდეო კარტა(გრაფიკული პლატა) 
– მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის გრაფიკულ გამოსახულებას ეკრანზე გამოსაყვანად ,რომელიც ინახება კომპიუტერის მეხსიერებაში.ერთი სიტყვით, მას გამოყავს გამოსახულება თქვენი მონიტორის ეკრანზე. და რაც უფრო კარგი ხარისხისაა ვიდეოკარტა მით უფრო ჩქარი და ხარისხიანი გამოსახულება იქნება ეკრანზე .

ვიდეოკარტის ძირითადი მონაცემები: გრაფიკული პროცესორი; მოცულობა, ტიპი და სიხშირე ვიდეომეხსიერებისა; ტიპი და გამტარიანობა მეხსიერების შინისა ; ინტერფეისი; გაცივების სისტემის კონსტრუქცია; გაბარიტები; მხარდაჭერა CrossFireХ და SLI.

ვიდეოკარტა იყოფა ორ ტიპზე : ინტეგრირებული(ჩაკერილი) და დისკრეტული(ცალკეული).

ინტეგრირებული გრაფიკული პლატა, როგორც წესი იმყოფება სისტემურ პლატაზე. გრაფიკული პროცესორის როლს მასში ანხორციელებს ერთ ეთი ხიდი ჩიპსეტისა. ასეთი სახის ვიდეოკარტები ნაკლებად პროდუქტიულია. საკუთარი მეხსიერების არ ყოფნის გამო მას გამოეყოფა ნაწილი კომპიუტერული მეხსიერებისა . ასევე დამატებით იტვირთება ცენტრალური პროცესორი.
გრაფიკული დამაჩქარებელი

დისკრეტული ვიდეოკარტა -ცალკეული მოწლობილობაა , მიერთებულია სლოტზე სისტემურ პლატაზე . თანამედროვე პლატებისათვის არის ერთი შესაფერისი სლოტი  – PCI Express. არსებობს ამ სლოტის სხვადასხვა მოდიფიკაცია (PCI Express x1, PCI Express x4, PCI Express x16). ვიდეოკარტებისათვის ყველაზე შესაფერისი გახლავთ სლოტი PCI Express x16, რადგან იგი ყველაზე პროდუქტიულია.
ვიდეო კარტა
აი ასე გამოიყურება დისკრეტული ვიდეო კარტა ATI-AMD.
ციფრებით ფოტოზე მითითებულია:

 1. რადიატორი გამაცივებელი ვენტილიატორით
 2. სლოტი PCI Express რომლის მეშვეობითაც ვიდეო კარტა ყენდება სისტემურ პლატაზე
 3. (3-4) ვიდეო შესაერთბლები VGA და DVI.

ვიდეო შემაერთებლების მეშვეობით რომელიც გააჩნია ვიდეო კარტას ხდება მისი ფიზიკური შეერთება მონიტორთან და ტელევიზორთნ. აქ უკვე დამოკიდებულია თქვენ მონიტორსა და ტელევიზორზე მათ უნდა გააჩნდეთ შესაბამისი შესაერთებლები.
მაგალითდ VGA შესაერთებელი (ციფრი 3 ფოტოზე) აწვდის ანალოგურ სიგნალს,ხოლო DVI (ციფირი 4 ფოტოზე) გვაწვდის წიფრულ სიგნალს.არის კიდევ ერთი სტანდარტი HDMI აქ გამოსახულებასთან ერთად შეიძლება ხმის მიწოდებაც.
თანამედროვე ვიდეოკარტებს სჭირდებათ დამატებითი დენის კვება.ამიტომ სპეციალურად მათთვის მოიგონეს დამატებითი დენის კვების ბუდეები . აი ასე შეიძლება გამოიყურებოდეს იგი.
ვიდეო კარტა
კომპლექტში აუცილებლად უნდა იყოს სპეციალური “პერეხოდნიკი”რომელიც აერთებს სტანდარტულ ბუდეს დენი ბლოკისა და დამტებით ბუდეს ვიდეოკარტისა.
ვიდეო კარტა
ვიდეოკარტას უბრალოდ არ ეძახიან გრაფიკულ დამაჩქარებელს . იგი გრაფიკული კარტის “გულია” , ისევე როგორც კომპიუტერისა, არის პროცესორი. ოღონდ ვიდეოკარტაზე გამოიყენება სპეციალური გრაფიკული პროცესორი. იგი სპეციალურად გამომუშავებულია  გრაფიკის დასამუშავებლად.

დღესდღეობით არსებობს ორი ძირითადი მწარმოებელი გრაფიკული პროცესსორისა  NVIDIA და ATI (AMD).  აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ ეს ფირმები არ არიან ვიდეოკარტის მწარმოებლები . ყველაზე პოპულარული მწარმოებლები ვიდეო კარტისა გახლავთ ASUS, Sapphire, Gigabyte, MSI.

არსებობს გრაფიკული მეხსიერების სამი ძირითადი ტიპი :GDDR2, GDDR3 და GDDR5. პირველი (GDDR2) ყველაზე პროდუქტიულია. ტიპი GDDR3 გამოიყენება საშუალო პროდუქტიულობის ვიდეოკარტებში  . ტიპი GDDR5 გახლავთ ყველაზე სრულყოფილი გრაფიკული მეხსიერება ამჟამად.

ვიდეოკარტის მოცულობა უნდა ავირჩიოთ საჭიროების მიხედვით. მაგალითად  ინტერნეტში ან  Microsoft Оffice – ში სამუშაოდ სრულებით საკმარისია 128 მბ (საკმარისია ინტეგრირებული ვიდეო კარტა). პროფესიონალური მუშაობისათვის  არანაკლებ 256 მბ.

თუ თქვენი კომპიტერის ძირითადი დანიშნულება კომპიუტერული თამაშებია ან სამ განზომილებიან გრაფიკასთან მუშაობა .შეიძლება ყიდვა დედა პლატისა რომელსაც გააჩნია რამოდენიმე სლოტი «Pci-Express 16» ეს იძლევა საშუალებას აამოქმედოს ერთდროულად რამოდენიმე შინაგანი ერთნაირი მოდელი ვიდეოკარტისა. რომელიც ჯამში მოგვცემს საგრძნობ გრაფიკულ პროდუქტიულობას.
ვიდეო კარტები
კომპანია «Nvidia» ში ამ საფირმო ტექნოლოგიას ჰქვია«SLI» – (Scalable Link Interface კავშირის მაშტაბირებადი ინტერფეისი) ხოლო მის კონკურენტს გააჩნია ანალოგიური ინტერფეისი რომელსაც ქვია «AMD CrossFire»

თუ თქვენ თამაშობთ კომპიუტერულ თამაშებს
– მაშინ ვიდეო კარტა ერთერთი ძირითდი დეტალია თქვენთვის . თამაშებისათვის გამოიყენება გრაფიკული დამაჩქარებლები,რომელი აგებულია მეხსიერებაზე  GDDR5 მოცულობით არა ნაკლებ  512 მბ. ამ მიზნებისათვის სჯობია ავიღოთ ვიდეოკარტა 1024 მბ(1 გბ), რადგან უმეტესობა თანამედროვე თამაშებს სჭირდებათ ესეთი მონაცემები.

კიდევ ერთი კომპონენტი ეს გაცივების სიტემაა. ვიდეოკარტაზე შეიძლება იყოს დაყენებული პასიური(რადიატორი) და აქტიური (რადიატორი და ვენტილიატორი ) გაციების სისტემისა. უკეთესია ნებისმიერი სახის ვიდეოკარტებისათვის აქტიური გაცივება, რადგან დატვირთვაზე ისინი ძალზედ ცხელდებიან  . ვიდეოკარტის პასიური გაცივების დაყენება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სრულებით არ აპირებთ მის დატვირთვას, მაგალითად მაღალხარისხიანი ვიდეოთი , ძლიერი გრაფიკული რედაქტორებით და თამაშებით. კომფორტიდან გამომდინარე გასათვალისწინებელია ვიდეოკარტის  ხმაურის დონე ,ვენტილიატორია მხედველობაში.

საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის | რეკომენდაცია

 • სტატია “საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის” დაწერილია გეიმერებისათვის, რომლებსაც სურთ მიიღონ მაქსიმუმი ჩადებული სახსრებიდან . თუ თქვენ არ თამაშობთ თამაშებს , მაშინ ვიდეოკარტები მოცემული სიიდან უფრო ძვირად ღირებულია იმაზე რომელიც თქვენ გესაჭიროებათ .ყოველ შემთხვევისთვის, გჭირდებათ თუ არა თქვენ საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის, ან მუშაობისათვის , სტატიის ბოლოში ჩვენ დავამატეთ საორენტირო სიას ინტეგრირებული და დისკრეტული ვიდეო კარტებისა;
 • ფასები ვიდეოკარტებზე იცვლება მაღაზიებში ყოველდღიურად (ამიტომ ფასები გადაამოწმეთ თქვენ თვითონ)

საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის ~$65

1) Radeon HD 6670 DDR3

Radeon HD 5670 – თნ შედარებით Radeon HD 6670 DDR3 უფრო პროდუქტიული GPU გააჩნია, მისი ბირთვის სიხშირე 25 მეგაგერცით უფრო მაღალია, ტექსტურული ბლოკების რაოდენობა გაზრდილია ოთხჯერ , ხოლო შეიდერული ბირთვების რაოდნობა 80- ჯერ, მაგრამ HD 5670 ორჯერ უფრო მეტია მეხსიერების გამტარიანობა . მიუხედავად ამისა მაინც რეკომენდირებულია Radeon HD 6670 DDR3  $65 დოლარად.

საუკეთესო ვიდეოკარტა თამაშებისათვის ~$105

2) Radeon HD 7750

Radeon HD 7750 – დღეისათვის ყველაზე ჩქარი ვიდეოკარტაა, რომელიც არ საჭიროებს დამატებით კვებას, ყველაფერი რავ კი სჭირდება მას ეს სლოტია PCIe x16.

3) GeForce GTX 650 Ti

მას შუძლია კონკურირება AMD Radeon HD 7750 – თან. უფრო მეტ ენერგიას საჭიროებს ვიდრე AMD-ს  ახალი მოდელი, სამაგიეროდ პროდუქტიულობაც უფრო მაღალია აქვს.

(არის უფრო მაღალ ფასიანი ვიდეოკარტებიც ,თუ სტატია გამოიწვევს თქვენ ინტერეს იგი იქნება გაგრძელებული )
დავბრუნდეთ კომპიუყერის გაკვეთილებში

 

50 Responses to "ვიდეო კარტა ,მისი მონაცემები და არჩევა"

 1. giorgi Posted on ხუთშაბათი, ოქტომბერი 29, 2015 at 2:57 pm

  gamarjoba aseti kitxva maq tqventan me minda axali video kartis shedzena maqvs deda plata romelzec aris itegrirebuli mara ver qachavs kargad da raime video kartas xo ver mirchevdit 150-200 laris farglebshi iseti ro 2015 wlis tamashebi gaqachos

  • Goal_Keeper Posted on ხუთშაბათი, ოქტომბერი 29, 2015 at 3:02 pm

   გამარჯობათ 100$
   Radeon R7 260X .

   Radeon HD 7770, Radeon R7 250X 90$

   GeForce GT 730 64-bit GDDR5 70 $

   ოღონდ ჩვენ არ ვყიდით ვიდეოკარტებს

 2. Lasha Posted on სამშაბათი, ივლისი 14, 2015 at 8:33 pm

  kompiuteri maq modzvelebuli da axlis yidva mainc da mainc ar minda, minda ro ganvaaxlo, ddr2 maq da minda ddr3 i mqondes, ra damijdeba ddr3 is chayeneba kompiutershi? da tu sheidzleba kargi videokartac ro mitxrat ro tamashebi magal grafikaze gaqachos rogoricaa Black desert 

 3. გოგა მერაბიშვილი Posted on ხუთშაბათი, მაისი 14, 2015 at 10:12 pm

  Goal_Keeper 148 რვა ლარიანი ვიდეო კარტა კარგი მინდა შევიძინო სამუშაოდაც და თამაშებისთვისაც რომ გამომადგეს  და სად შეიძლება რომ შევიძინო მომწერეთ პასუხი 

  • Goal_Keeper Posted on პარასკევი, მაისი 15, 2015 at 9:33 am

   თუ სად შეიძინოთ ვიდეო კარტა ჩვენ არ ვიცით

 4. გოგა მერაბიშვილი Posted on ხუთშაბათი, მაისი 14, 2015 at 3:10 pm

  გამარჯობათ Goal_Keeper მოგესალმებით თქვენთან ერთი კითხვით ვარ მსურს შეძენა ვიდეო კარტის ყველაზე საუკეთესო სწრაფი და მუშა რომელიც არის შეგიძლიათ მირჩიოთ სამუშაოდაც და თამაშებისთვისაც რომ იმუშაოს გამართულად კომპიუტერმა რომელი ფირმის ვიდეო კარტა დამჭირდება სამუშაოდ და ასევე თამაშებისთვისაც ქაუნთერ სთრაიქისთვის და ასევე მედალ ოფ ონორისთვისაც და ასევე ქოლოფ დიუთისათვისაც გთხოვთ მომწეროთ პასუხი რჩევა  ძალიან მჭირდება  .გოგა მერაბიშვილი 

  • Goal_Keeper Posted on ხუთშაბათი, მაისი 14, 2015 at 10:06 pm

   გამარჯობათ,გოგა!

   თქვენ აქ გამოგრჩათ იმის აღნიშვნა თუ რა ბიუჯეტს ფლობთ (ანუ რამდენი გაქვთ ფული, თორე ვიდეოკარტები არის 1000 დოლარიანიც).
   ჩვენ ავიღებთ საშუალო ბიუდჯეტს.

   GeForce GT 730 64-bit GDDR5 – მისი ფასი ვარირებს სადღაც 70$ ფარგლებში.მშვენიერია გეიმერებისათვი შეზღუდული ბიუდჟეტით.ყურადღება მიააქვიეთ რომ აუცილებლად უნდა იყოს 64 ბიტიანი და GDDR5 , რადგან მოდელი 128 ბიტიანი შინით იქნება უფრო ნელი.

   Radeon R7 250X

   ამ ვიდეოკარტის შოვნა შესაძლებელია 100$ ფარგლებში.გააჩნია მისაღები კადრების სიხშირე მაღალი ხარისხის გამოსახულებისას თითქმის ყველა თამაშზე.თუ გაქვთ საშუალება და დაამატებთ სადგაც კიდევ 20 $ მაშინ Radeon R7 260X შეძენა უკეთესი და გამართლებული იქნება.

   გმადლობთ რომ სარგებლობთ ჩვენი საიტით!

 5. k.k Posted on ხუთშაბათი, მარტი 19, 2015 at 1:53 pm

  Amd  jobia tu nvidia

 6. bachanie Posted on პარასკევი, თებერვალი 13, 2015 at 4:24 pm

  DDR2 jobia xo? orive ertnairi iqneba kai brat kai kaci xar

  • Goal_Keeper Posted on პარასკევი, თებერვალი 13, 2015 at 5:02 pm

   კი ერთნაირი ჯობია! მადლობა გაიხარე!

 7. bachanie Posted on ხუთშაბათი, თებერვალი 12, 2015 at 4:42 pm

  DDR3 2gb ro chavudga DDR2 2gb aqvs gaqachavs bratux? cotati gadzlierdeba xoo?tu azri araaqvs. video karta 256 aqvs me mgoni

  • Goal_Keeper Posted on ხუთშაბათი, თებერვალი 12, 2015 at 6:54 pm

   ჯობია ერთი და იგივე ოპერატიული დააყენო ეს სხვადასხვა არ არის რეკომენდირებული (რაც უფრო მეტია მით უფრო კაია ოპერატიული)

 8. bachanie Posted on ოთხშაბათი, თებერვალი 11, 2015 at 2:54 pm

  Microsoft ZverDvD.org v2011.9 Intel[R]CPU E3400 @2 60GHz 2.59 GGc 1.75GB ozy                           es monacemebi aqvs sistemas ro vnaxulob brat procesorisaris es mgoni xo? qalordiut 4 kargad xsnis 6 s 7 ds cotati jedavs magram qachavs mainc mito minda gadzliereba axlbs ver waikitxavs albat ra  

  • Goal_Keeper Posted on ხუთშაბათი, თებერვალი 12, 2015 at 12:42 pm

   ნორმალურია ააქვს აზრი გაძლიერებას პრინციპში

 9. bachanie Posted on სამშაბათი, თებერვალი 10, 2015 at 7:32 pm

  DDR3ra girs 2gb an 4gb es ro davamato cotati mainc ar darazgondebaaaaa

 10. bachanie Posted on სამშაბათი, თებერვალი 10, 2015 at 7:28 pm

  chem komps aqvs eg deda dafa DDR2operatiul2gb  dalshe ra rogoraaqvs chorti uznaesh video dafa ramdeni aqvs savaraudod rogor unda gavigo?anda am deda dafaze romeli video dafa wava karoche shegawuxe exla kitxvebit gadzlierdeba es dafa tu gavkrasko witlad da gadavagdo mezoblis ezoshi…xaxa

  • Goal_Keeper Posted on ოთხშაბათი, თებერვალი 11, 2015 at 1:34 pm

   ოპერატიულის დამატება კი უშველის ცოტას, მაგრამ მარტო მეხსიერებაზე ხომ არ არის აპროცესორესაც აქვს მნიშვნელობა მის სიზშირეს , ვიდეო კარტასაც, დაუწიეთ თამაშის ხარისხის პარამეტრებს გრაფიკას ცოტათი თუ ჭედავს.
   თქვენი კომპიტერის პარამეტრების გასაგებად არის მრავალი ხერხი . სცადეთ პროგრამა ევერესტი. ან Wizard 2008 ან მისი ახალი ვერსია.

კომენტარის დატოვება

-
Translate »